ICCJ. Încălcarea principiului repartizării aleatorii conduce la nulitatea absolută a sentinţei cu consecinţa trimiterii spre rejudecare

În dosarul penal 2185/2/2015, secţia penală a ICCJ a stabilit că atunci când judecata în fond s-a realizat de un complet desemnat cu încălcarea repartizării aleatorii a cauzelor, întreaga judecată este lovită de nulitate absolută cu consecinţa desfiinţării sentinţei şi trimiterii cauzei spre rejudecare, fiind incident cazul de nulitate absolută prevăzut de art. 281 alin. 1 lit. a) C. proc. pen.

În fapt, cauza fusese repartizată aleatoriu completului “C17 fond” din cadrul Curţii de Apel. La termenul de judecată din 22 ianuarie 2016, în condiţiile în care titularul completului se afla în concediu de studii pentru 7 zile, colegiul de conducere a desemnat-o pe dna judecător CB să conducă şedinţa de judecată a acestui complet doar pentru termenul din 22 ianuarie. În ciuda acestui fapt, dna judecător a continuat să judece dosarul în cauză şi după revenirea din concediu a titularului de complet, pronunţând şi sentinţa în dosar, creându-se în mod artificial completul “C17 fond continuitate”. Curtea de Apel Bucureşti a confirmat în scris faptul că nu a existat nicio decizie de înlocuire a titularului de complet, cu excepţia celei care viza strict termenul de judecată din 22 ianuarie. Prin decizia 255 din 5 iulie 2017, ICCJ a constatat încălcarea principiului repartizării aleatorii, cu consecinţele descrise mai sus.

Apărarea unora dintre inculpaţi în apel a fost realizată de avocaţi din cadrul SCA Chiriţă şi asociaţii Cluj Napoca.