Projektek

Projektek


Társaságunk célja, hogy állandó jelleggel a jogi terület innovációjának központjában legyen és dinamikusan részt vegyen a jog fejlesztésében. Ennek értelmében, a cég és ügyvédeink egyaránt vettek részt különböző jogi területre vonatkozó projektben.


Workshop-ok és konferenciák
 1. A szolgálati nyugdíj alkotmányos szempontjai. Társaságunk 2011-ben szervezett egy konferenciát ahol jogi gyakornokok vettek részt, és amelynek keretén belül megvitatásra kerültek az akkor hatályba lépett, szolgálati nyugdíjra vonatkozó jogszabály hatásai és alkotmánynak való megfelelése.
 2. IT Law. Társaságunk 2013-ban és 2014-ben egy sorozat workshop-ot szervezett amelyeknek témája az informatikai joggal volt kapcsolatos, kiindulván a szoftver feletti szellemi tulajdontól, az ötletek megvédésén át a cloud-computing jogi szempontjaiig.
 3. GDPR. Hogyan készüljünk fel a hatálybalépésére? 2018 áprilisában cégünk workshopot szervezett amelynek témája a személyes adatok védelméről szóló Rendelet és ennek betartására irányuló intézkedések, amelyeket minden vállalatnak kötelessége. További információk a www.gdpr-cluj.ro honlapon találhatóak.

Pro bono képviselet

A cégünk keretén belül működő ügyvédek, a kolozsvári Ügyvédi Kamara tagjai, az ACTEDO (Esélyegyenlőségi és Emberi Jogi Központ) hálózat tagjai, amely az Emberi Jogok Pro Bono hálózatán keresztül jogi eszközökkel támogatja a szükséget szenvedő személyeket. Ugyanakkor, társaságunk állandó jelleggel ingyenes jogi segítséget nyújtott és nyújt olyan személyeknek amelyeknek alapvető jogainak megvédése érdekében szükségük van egy ügyvédre és nem engedhetik meg maguknak a legjobb minőségű szolgáltatásokat.Közlemények

A Chiriţă şi asociaţi társaság ügyvédei több mint 20 jogi tudományokkal kapcsolatos könyv összeállításában vettek részt. További ilyen természetű projektek vannak folyamatban.

 1. Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Rosetti, Bucureşti,
 2. Ordonanţa Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor comentată şi adnotată, Ed. Sfera Juridică, Cluj Napoca
 3. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, vol. I
 4. Răspunderea penală a persoanei juridice. Ediţia a II-a revăzută şi completată, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 5. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, vol. II
 6. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2002, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 7. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2003, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 8. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2004, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 9. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2005, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 10. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2006, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 11. Dreptul la un proces echitabil, Ed. Universul Juridic
 12. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anii 1950-2001, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
 13. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii. Ediţia II, Ed. C.H. Beck
 14. Analiza actelor normative privind minorităţile naţionale în România, în L. Salat (editor), Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România, Ed. CRDE
 15. Regimul juridic al contravenţiilor. O.G. nr. 2/2001 comentată, Ed. Hamangiu, Bucureşti
 16. The applicants’ perspective – Lack of information and lack of legal aid, în volumul E. Lambert (coord.) Preventing and sanctioning hindrances to the right of individual petition before the European Court of Human Rights, Ed. Intersentia, Antwerpen
 17. Jurisprudenţa relevanţă a Curţii Constituţionale pe 2009, Ed. Hamangiu, Bucureşti
 18. Pierderea proprietatii in favoarea statului. Jurisprudenta C.E.D.O., Ed. Hamangiu
 19. Dreptul de acces la o instanta. Jurisprudenta C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucuresti
 20. Discriminarea in jurisprudenta C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucuresti
 21. Arestarea si detentia in jurisprudenta CEDO, Ed. Hamangiu, Bucuresti
 22. Dreptul la viaţă privată şi de familie. Jurisprudenţa CEDO, Ed. Hamangiu, Bucureşti