EJEB

EJEB

Románia 1994-ben ratifikálta az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Egyezményt. Az Egyezmény jogosítja az Európa Tanács tagállamainak állampolgárait arra, hogy egyéni panaszokkal az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) forduljanak, amennyiben az államok megsértik az Egyezményben előírt jogaikat.

Az EJEB előtti eljárás több szakaszból tevődik össze, amelyek általában írásban valósulnak meg.

Az első szakasz az elfogadás szakasza, amely során a Bíróság megvizsgálja, hogy a panasz megfelel-e az Egyezmény által előírt bizonyos követelményeknek. Utólagosan a Bíróság a panasz érdemi vizsgálatát folytatja le és eldönti, hogy megsértésre került-e az Egyezmény védelme alatt álló jogok valamelyike.

Lévén, hogy ügyvédi társaságunk rendkívül gazdag tapasztalattal rendelkezik ezen a területen, jogi tanácsadást nyújt az EJEB előtti teljes eljárás ideje alatt, ami a szükséges dokumentumok megszerkesztését, valamint az összehívásra került szóbeli meghallgatások során a Bíróság bármelyik hivatalos nyelvén nyújtott segítséget illeti.