Excluderea probelor în etapa de cameră preliminară datorită nulităţii procesului verbal de sesizare din oficiu, a denunţurilor formulate în cauză şi a ordonanţei de începere a urmăririi penale.

Dl. R.D. a invocat prin excepţiile formulate în etapa camerei preliminare:

  • Nelegalitatea procesului verbal de sesizare din oficiu cauzată de lipsa oricăror elemente descriptive ale stării de fapt, sesizarea privind doar infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, fără alte precizări. Acest mod de sesizare a condus, practic, la o activitate de tip „fishing” prin crearea în mod artificial a cadrului procesual, pentru ca organele de cercetare penală să caute potenţiale fapte antisociale comise de persoane determinate;
  • Nulitatea denunţurilor cauzată de faptul că acestea au fost obţinute într-o manieră neloială, la „invitaţia” organelor de cercetare penală şi promisiuni în schimbul obţinerii unor soluţii favorabile în aceeaşi cauză;
  • Nulitatea ordonanţei de începere a urmăririi penale pentru faptul că a fost fundamentată de actele mai sus expuse, precum şi pentru descrierea lacunară a infracţiunilor pentru care s-a dispus această măsură procesuală.

 

Prin Încheierea pronunţată în data de 08.02.2019, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Ialomița a admis în parte excepţiile formulate de dl. R.D. şi a dispus următoarele:

  • Constatarea nulităţii relative a procesului verbal de sesizare din oficiu;
  • Constatarea nulităţii relative a denunţurilor formulate de către patru persoane în cauză;
  • Constatarea nulităţii relative a ordonanţei de începere a urmăririi penale, cu consecinţa excluderii tuturor probelor administrate în faza urmăririi penale şi restituirea cauzei la procuror.

Întrucât motivarea încheierii nu este încă disponibilă, vom reveni cu un articol ulterior pentru a prezenta considerentele care au fundamentat această soluţie.

 

Dl. R.D. a fost asistat şi reprezentat în această procedură de o echipă de avocaţi din cadrul societăţii noastre, formată din Florin Mircea, Cristina Pripon şi Răzvan Cubleşan.