Informații profesionale

Radu Muntean este absolvent al Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, fiind avocat în Baroul Cluj din anul 2016.
De asemenea, Radu urmează cursurile programului de masterat Fiscalitate, organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB.
Domenii de practică: drept penal.
Radu Muntean vorbeşte fluent limba engleză.