Informații profesionale

Delia este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității ,,Babeș- Bolyai”  Cluj-Napoca, admisă în Baroul Cluj, sesiunea septembrie 2017.

Delia este specializată în drept comercial, protecţia datelor cu caracter personal şi proprietate intelectuală, fiind vorbitor al limbilor maghiară şi engleză.