Starea de alertă. Interdicţii şi suspendări. Măsuri în domeniul sănătăţii

Starea de alertă. Interdicţii şi suspendări. Măsuri în domeniul sănătăţii

Prin Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 prin care s-a instituit starea de alertă, s-au luat şi unele interdicţii şi suspendări ale activităţilor economice şi sociale precum şi unele măsuri în domeniul sănătăţii.

Interdicţii şi suspendări

În ce priveşte activităţile economice şi sociale, prin hotărâre sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, concerte sau orice alte întruniri în spaţii deschise, precum şi de activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi în piscine şi de tratament balnear desfăşurate în spaţii închise, cu următoarele excepţii:

  • activităţile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfăşoară doar în exteriorul lăcaşurilor de cult, precum şi practicile şi ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcaşurilor de cult (cu participarea a maxim 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie stabilite. Slujbele religioase desfăşurate în spaţii publice, în exteriorul lăcaşurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice;
  • activităţile de îngrijire personală care se desfăşoară în spaţiile special destinate şi cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie;
  • activităţile de pregătire a sportivilor de performanţă în cantonamente, care se desfăşoară cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie;
  • activităţile culturale desfăşurate în spaţiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor şi a sălilor de expoziţii care se desfăşoară cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie;
  • activităţile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi altele asemenea, care se desfăşoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.

În schimb, se menţine măsura suspendării totale a activităţii de servire şi consum al produselor în spaţiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât şi la terasele din exteriorul acestor locaţii, cu excepţia acelor activităţi care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“, livrare la client, ”take-away” etc.

Totodată, se menţine suspendarea temporară a activităţii de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale cu suprafaţa construită mai mare de 15.000 mp, în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu următoarele excepţii:

  • vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor şi serviciilor de optică medicală şi a serviciilor de curăţătorie;
  • vânzarea produselor electronice şi electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
  • activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului.

Măsuri în domeniul sănătăţii

O măsură importantă dispusă odată cu trecerea de la starea de urgenţă la starea de alertă este aceea a reluării activităţilor de asistenţă medicală ambulatorie pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă şi care nu au potenţial de agravare.

Bineînţeles, aceste activităţi vor putea fi reluate doarcu respectarea unor condiţii, şi anume organizarea activităţii astfel încât consultaţiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă şi interzicerea staţionării pacienţilor în zonele de aşteptare.

Totodată, se dispune şi reluarea activităţilor de internare a pacienţilor care nu sunt urgenţe medicale, la nivelul unităţilor sanitare non-COVID, cu menţinerea interdicţiilor de acces a aparţinătorilor, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare despre starea pacienţilor internaţi.

O altă măsură cu relevanţă în domeniul sănătăţii stipulează faptul că se menţine coordonarea operaţională a serviciilor de ambulanţă de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi a Poliţiei Locale de către inspectoratele de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi măsurile dispuse cu privire la personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale unităţilor/instituţiilor de învăţământ referitoare la punerea la dispoziţia direcţiilor de sănătate publică, cu excepţia perioadei 02-12.06.2020, precum şi în perioada desfăşurării examenelor naţionale.

Această măsură era necesară inclusiv raportat la prevederile Ordinului nr. 4220/12.05.2020 prin care se prevede existenţa unei colaborări între Direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, în vederea acordării asistenţei medicale pentru fiecare unitate de învăţământ în contextul reînceperii cursurilor pentru elevii din clasele terminale.

De asemenea, cu privire la cabinetele de medicină dentară, acestea îşi vor putea relua activitatea şi pentru cazurile care nu prezintă urgenţă, însă sub condiţia respectării cu stricteţe a măsurilor de prevenire şi control care privesc răspândirea infecţiilor.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *