Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă o necesitate actuală şi permanentă indiferent de domeniul în care o anumită societate comercială activează. Fie că este vorba despre protecţia datelor în raporturile de muncă, în domeniul IT sau a comerţului electronic, tehnologizarea rapidă a sistemelor de prelucrare a datelor şi globalizarea au generat probleme în ceea ce priveşte colectarea şi transmiterea de date cu caracter personal.

Avocaţii din cadrul SCA Chiriţă şi Asociaţii, oferă clienţilor pe planul protecţiei datelor cu caracter personal atât consultanţă juridică sub forma identificării şi implementării unor măsuri menite să asigure protecţia sporită a datelor, cât şi audit legal cu scopul eliminării oricăror pericole de încălcare a protecţiei.

Avocaţii noştri oferă, de asemenea, posibilitatea de a exercita rolul responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal, care are rolul de a monitoriza respectarea protecţiei datelor cu caracter personal, de a consilia operatorul cu scopul evaluării impactului asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării, fiind un punct de contact  între autoritatea de supraveghere şi operator.