Societatea de avocați „Chiriță și asociații” oferă asistență juridică în procesul penal atât pentru învinuit sau inculpat cât și pentru partea vătămată. Asistenta de către un avocat în procesul penal implică în primul rând reprezentarea în faza de urmărire penală, care se materializează prin redactarea de cereri, asistarea la efectuarea diverselor acte de urmărire penală, precum audierea inculpaților sau a martorilor, cercetări la fata locului, reconstituiri, percheziții etc.

​Totodată, dacă în cauză se iau măsuri preventive, cum ar fi obligarea de a nu părăsi țara sau localitatea ori arestarea preventivă, societatea asigură asistență pe toată durata acestor proceduri judiciare, precum și pentru formularea cererilor de liberare provizorie acolo unde este cazul.

Pentru faza de judecată a procesului penal, avocații noștri asigură servicii de asistență complete, începând cu formularea strategiei de apărare până la redactarea oricăror acte, precum și susținerea orală a cauzei în fond, apel sau recurs.