Update. Despăgubiri de peste 100.000 lei pentru un militar ca urmare a încălcării normelor legale cu ocazia unor trageri în poligon.

Update. La 29 octombrie 2019, Curtea de Apel Cluj a respins apelul Ministerului Apărării, iar decizia este definitivă.

Ştirea iniţială. Printr-o sentinţă din 28 februarie 2019, Tribunalul Cluj a obligat o unitate militară la plata a 100.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru daune morale și la plata sumei de câte 16.000 lei din 5 în 5 ani, pentru tot restul vieţii reclamantului, în limita sumei totale de 135.000 lei, ca urmare a încălcării dreptului la integritate fizică al unui militar. Acesta a solicitat prin acțiunea introductivă să se constate că a suferit un accident de muncă care a avut loc cu ocazia unor ședințe de trageri în poligon, în cadrul cărora au fost încălcate și normele de securitate și sănătate în muncă.

În esenţă, accidentul de muncă s-a produs ca urmare a obligării militarilor participanţi la exerciţiu să lanseze fără protecţie mai multe proiectile decât prevăd normele în materie. Ulterior accidentului de muncă, superiori ierarhici ai militarului lezat au încercat să acopere incidentul, prin falsificarea mai multor documente.

Reclamantul a solicitat daune morale pentru încălcarea dreptului la integritate fizică și psihică dat fiind că în urma accidentului produs în timpul unor ședințe de trageri în poligon, acesta a dobândit o stare de infirmitate permanentă  și ireversibilă constând în pierderea parțială a auzului (surditate neurosensorială bilaterală) și acufene. În ceea ce privește despăgubirile materiale, reclamantul a solicitat obligarea unității militare la plata contravalorii protezelor auditive necesare pentru tot restul vieții, cu titlul de daune acordate în vederea reparării prejudiciului suferit ca urmare a reducerii capacității sale de muncă și a acordării sumelor necesare sporirii nivelului de viață al celui păgubit.

În drept, s-a reclamat și faptul că unitatea miliară se face vinovată de nerespectarea regulilor privind constatarea accidentelor de muncă, cercetarea evenimentului, precum și a normelor privind securitatea și sănătatea în muncă, prevăzute de Legea 319/2006. Această soluție vine să ateste faptul că stă în sarcina unităţii militare atât obligația de a respecta regulile privind securitatea și sănătatea în muncă, cât și obligația de a despăgubi militarul care suferă un accident de muncă din această cauză, în baza dispozițiilor Codului Muncii și respectiv ale art. 3 și art. 8 din Convenția Europeană a drepturilor Omului.

Reclamantul a fost asistat şi reprezentat de o echipă de avocaţi din cadrul Chiriţă şi asociaţii, formată din Raluca Colcieri, Raul Hoza şi Cosmina Şeulean.