Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că executarea unui mandat european de arestare trebuie amânată dacă există un risc real de tratament inuman sau degradant din cauza condiţiilor de detenţie

In cauza C-404/15, un judecator de instructie maghiar a emis doua mandate europene de arestare impotriva domnului Pal Aranyosi, resortisant maghiar, pentru efectuarea urmaririi penale ca urmare a doua infractiuni de furt calificat prin efractie pe care domnul Aranyosi le-ar fi comis in Ungaria. In cauza C-659/15 PPU, o instanta romana a emis un mandat european de arestare impotriva domnului Robert Caldararu in scopul executarii in Romania a unei pedepse de un an si opt luni inchisoare pentru infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere.

Sesizata cu chestiunea daca aceste doua mandate ar trebui executate, Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunalul Regional Superior din Bremen, Germania) a constatat ca conditiile de detentie la care ar putea fi supusi domnii Aranyosi si Caldararu in inchisorile maghiare si respectiv romanesti ar incalca drepturile fundamentale, indeosebi dispozitia din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care interzice tratamentele inumane sau degradante. Astfel, in hotararile sale din 10 iunie 2014 si din 10 martie 2015, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a considerat ca Romania si Ungaria au incalcat drepturile fundamentale din cauza suprapopularii carcerale care caracterizeaza penitenciarele lor.

Instanta germana solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca, in asemenea imprejurari, executarea mandatelor europene de arestare poate sau trebuie sa fie refuzata sau subordonata obtinerii de la statul membru emitent de informatii care sa permita verificarea conformitatii conditiilor de detentie cu drepturile fundamentale.

Intrucat domnul Caldararu se afla in prezent in detentie in Germania, cauza sa a fost supusa procedurii preliminare de urgenta prevazute de Regulamentul de procedura al Curtii. Intrucat domnul Aranyosi nu este incarcerat in prezent, cauza sa nu a fost supusa acestei proceduri. Cu toate acestea, intrucat cele doua cauze au acelasi obiect, Curtea a decis sa le conexeze in vederea pronuntarii hotararii.

Prin hotararea pronuntata astazi, Curtea aminteste ca interdictia absoluta a pedepselor si tratamentelor inumane sau degradante face parte dintre drepturile fundamentale protejate de dreptul Uniunii. Astfel, atunci cand autoritatea responsabila de executarea unui mandat dispune de elemente care atesta un risc real de tratament inuman sau degradant al persoanelor detinute in statul membru emitent, ea trebuie sa aprecieze acest risc inainte de a decide predarea persoanei in cauza.

Atunci cand un asemenea risc decurge din conditiile generale de detentie in statul membru in cauza, constatarea acestui risc nu poate conduce, in sine, la refuzul executarii mandatului. Astfel, este necesar sa se demonstreze ca exista motive serioase si temeinice de a crede ca persoana in cauza se va expune efectiv unui asemenea risc din cauza conditiilor de detentie avute in vedere in privinta sa.

Pentru a putea aprecia existenta acestui risc in privinta persoanei in cauza, autoritatea responsabila de executarea mandatului trebuie sa solicite autoritatii emitente sa furnizeze de urgenta toate informatiile necesare cu privire la conditiile de detentie.

Daca, in lumina informatiilor furnizate sau a oricarei alte informatii de care dispune, autoritatea responsabila de executarea mandatului constata ca exista, in privinta persoanei care face obiectul mandatului, un risc real de tratament inuman sau degradant, executarea mandatului trebuie amanata pana la obtinerea de informatii complementare care permit inlaturarea existentei unui asemenea risc. Daca existenta acestui risc nu poate fi inlaturata intr-un termen rezonabil, aceasta autoritate trebuie sa decida daca este necesar sa se puna capat procedurii de predare.