Curtea Constituțională aduce schimbări esențiale procedurii camerei preliminare

În data de 11 noiembrie 2014, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea anumitor prevederi care reglementează procedura în camera preliminară. Este vorba despre articolele 344 alin. (4), 345 alin. (1) și 346 alin. (1) din Codul de procedură penală. De asemenea, CCR a stabilit că sunt contrare legii fundamentale și prevederile articolului 347 alin. (3) din Codul de procedură penală privind contestația în camera preliminară.

În esență, decizia CCR vizează două aspecte de neconstituționalitate ale acestei instituții procesual penale. Primul se referă la procedura în cameră preliminară, care se desfășura până în prezent în camera de consiliu, fără participarea părților și a procurorului iar judecătorul se pronunța asupra cererilor/excepțiilor invocate în aceleași condiții. O asemenea procedură ignoră în mod flagrant dreptul inculpatului la un proces echitabil, garantat de articolul 21 din Constituție precum și de articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului.

Al doilea aspect de neconstituționalitate, tot o încălcare a echitabilității procedurii, rezidă în faptul că eventualele excepții ridicate din oficiu sau răspunsul parchetului la excepțiile ridicate nu se comunicau inculpatului. Practic, persoana judecată era privată de a lua la cunoștință posibilele excepții invocate din oficiu sau opinia acuzării despre excepțiile invocate de părți sau din oficiu. În schimb, toate excepțiile ridicate în dosar se comunicau procurorului pentru a-și exprima punctul de vedere.

După publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial, în foarte scurt timp, aceste dispoziții vor fi suspendate de drept și ulterior abrogate sau corelate cu Constituția și Convenția europeană a drepturilor omului. Mai exact, în urma intervenției CCR, dezbaterile și pronunțarea în camera preliminară sau în calea de atac, practic întreaga procedură, va fi supusă regulilor procesuale generale, care respectă cele trei principii ale echitabilității procedurii: oralitatea, publicitatea și contradictorialitatea.

Avocații din cadrul firmei noastre au susținut în permanență necesitatea corelării camerei preliminare cu dispozițiile constituționale sau ale convenției europene. Și o susținem în continuare fiindcă nu putem vorbi despre o reformare completă în condițiile în care din această procedură lipsesc persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente și nu se pot administra probe în cadrul analizei legalității obținerii probelor sau a efectuării actelor de urmărire penală.