Cumularea calităţilor de parte civilă şi parte responsabilă civilmente în cadrul procesului penal.

 În fapt, inculpata N.O.A. a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul din data de 16.12.2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov sub aspectul comiterii infracţiunilor de fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi complicitate la spălarea banilor.

În esenţă, s-a reţinut că inculpata, în calitate de director operaţiuni la o unitate bancară, în perioada 2003-2010, a retras în mod fraudulos suma de aproximativ 8 mil. euro din conturilor mai multor persoane vătămate clienţi ai băncii, în scopul însuşirii sumelor de bani şi a efectuat cu intenţie operaţiuni pe conturile clienţilor, fără ştiinţa acestora, în scopul obţinerii unui beneficiu material. În egală măsură, procurorul de caz reţine că inculpata a emis în fals documente bancare precum chitanţe ridicare sau depunere numerar, convenţii depozit, ordine de plată sau extrase de cont, pe baza cărora s-au efectuat operaţiunile frauduloase anterior menţionate.

În faţă organelor de urmărire penală, banca s-a constituit parte civilă în procesul penal. De asemenea, persoană vătămată B.A. s-a constituit şi ea parte civilă în proces, solicitând totodată introducerea băncii în calitate de parte responsabilă civilmente, solicitare admisă de către instanţă. Pentru acest motiv, unitatea bancară a întrunit ambele calităţi în dosarul penal, atât de parte civilă, cât şi de parte responsabilă civilmente.

Pe de o parte, s-a dovedit întrunirea condiţiilor răspunderii civile delictuale, în speţă răspunderea comitentului pentru fapta prepusului: existenţa faptei ilicite ca şi condiţie de angajare a răspunderii civile delictuale pentru fapta altuia prev. de art. 1000 alin. (3) C. Civ. din 1864 (legea în vigoare la data săvârşirii faptelor); existenţa unui prejudiciu; existenţa legăturii de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu; vinovăţia inculpatei.

De asemenea, s-a dovedit îndeplinirea şi a celor două condiţii speciale ale răspunderii pentru fapta altuia, respectiv existenţa unui raport de prepuşenie şi comiterea faptei prejudiciabile în cadrul funcţiilor încredinţate.

Pe de altă parte, s-a apreciat faptul că unitatea bancară poate cumula în respectivul dosar penal atât calitatea de parte civilă, cât şi calitatea de parte responsabilă civilmente, pentru următoarele motive:

În primul rând, potrivit art. 86 C. Proc. Pen. „persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal şi se numeşte parte responsabilă civilmente”. Partea civilă B.A. a formulat, în termenul legal, cerere care vizează introducerea în calitate de parte responsabilă civilmente a băncii.

În egală măsură, este de reţinut faptul că nu există nicio dispoziţie legală care să interzică ca aceeaşi persoană juridică, cum este cazul în speţa de faţă, să aibă în cadrul aceluiaşi proces penal atât calitatea de parte civilă, cât şi calitatea de parte responsabilă civilmente.

În al treilea rând, unitatea bancară cumulează cele două calităţi în cadrul aceluiaşi proces penal întrucât temeiul este distinct pentru fiecare dintre ele. Astfel, în raport de infracţiunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave reţinută în sarcina inculpatei, unitatea bancară are calitatea de parte civilă. De asemenea, partea civilă B.A. a solicitat introducerea băncii în calitate de parte responsabilă civilmente în raport de infracţiunea de fraudă informatică reţinută în sarcina inculpatei, astfel că banca are şi această din urmă calitate.

În al patrulea rând, cele două infracţiuni mai sus arătate sunt infracţiuni diferite care au avut urmări diferite. În ceea ce priveşte comiterea infracţiunii de delapidare de către inculpată, se reţine faptul că unitatea este persoana prejudiciată prin infracţiune. În schimb, raportat la infracţiunea de fraudă informatică comisă de către inculpată, persoanele prejudiciate sunt clienţii băncii, printre care şi partea civilă B.A.