Consecinţe juridice ale Deciziei 18/2017 a ÎCCJ. Calitatea de funcţionar public a angajatului unei societăţi bancare

În ședința din 30 mai 2017, Înalta Curte de Casație şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în cauză, a soluționat o sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție:

“În sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naţionale a României, este funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art.175 alin. (2) din Codul penal.[1]

În cele ce urmează vom expune câteva consecințe în plan penal ale deciziei ICCJ, decizie care încadrează funcționarul bancar ca fiind funcționar public:

În primul rând, angajatul societății bancare va putea avea calitatea de subiect activ al tuturor infracțiunilor de corupție și de serviciu prevăzute de Codul penal. Anterior, acesta răspundea doar în condițiile și pentru infracțiunile la care face referire art. 308 alin. 1 care incriminează infracțiunile de corupție și serviciu comise de alte persoane decât funcționarii publici în exercitarea funcţiei, anume cele consemnate de art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 Cod penal.

Altă consecință legată de infracțiunile de corupție și de serviciu comise de angajatul unei bănci în exercitarea atribuțiilor de serviciu este aceea că, de acum înainte, limitele de pedeapsă vor fi cele prevăzute în textul de lege care incriminează fapta săvârşită, fără a se mai aplica cauza de reducere a pedepsei de o treime, prevăzută de art. 308 alin. 2 Cod penal.

Următoarea consecință analizată își are izvorul în noţiunea de înscris oficial în accepţiunea sa penală. Astfel, legea penală, la art. 178 alin. 2 Cod penal, înțelege prin înscris oficial orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 176 ori de la persoana prevăzută în art. 175 alin. (2) sau care aparţine unor asemenea persoane. Din formularea acestei definiţii reiese că legiuitorul a ales criteriul apartenenței înscrisului în definirea noțiunii de înscris oficial. În ceea ce privește subiectul de față, nu putem decât să constatăm că de acum înainte orice înscris care emană de la un funcționar bancar va fi considerat înscris oficial din punct de vedere al legii penale.

Rezultă că angajatul societății bancare va putea avea şi calitatea de autor al infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 321 Cod pen.. Aceasta deoarece este o infracțiune cu subiect activ special, funcționarul public, și a cărei premisă în ceea ce priveşte tipicitatea este înscrisul oficial care este falsificat. De asemenea, funcționarul bancar va putea fi acuzat și de comiterea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale prevăzut de art. 320 alin. 2 Cod penal, produsul sau obiectul material al infracţiunii, după caz, fiind tot înscrisul official.

Nu în ultimul rând, precizăm că de acum înainte, infracțiunile de fals în declarații și fals privind identitatea vor putea fi comise și in legătură cu activitatea angajatului societăţii bancare. Ambele texte de incriminare, prevăzute de art. 326 și 327 Cod penal, au ca destinatar funcționarul public prevăzut de art. 175 Cod penal, deci și angajatul unei societăți bancare, în lumina noii decizii a ICCJ.

Astfel, o persoană care declară necorespunzător adevărul în fața unui funcționar bancar, în vederea producerii unei consecințe juridice, când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută serveşte la producerea acelei consecințe, săvârșește infracțiunea de fals în declarații. Tot astfel, prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identități altei persoane prin folosirea frauduloasa a unui act (…) făcută unui angajat bancar, va întrunui elemental constitutive ale  infracțiunii de fals privind identitatea.

[1] De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Minuta deciziei: http://www.scj.ro/750/4972/Comunicate-privind-deciziile-pronuntate-in-recurs-in-interesul-legii-in-cadrul-Completelor-pentru-so/Comunicat-privind-decizia-pronuntata-in-recurs-in-interesul-legii-in-sedinta-din-30-mai-2017