În perioada scursă de la înfiinţarea firmei, am avut plăcerea şi privilegiul de a oferi servicii de avocatură unui număr important de clienţi, care au acoperit cele mai importante domenii de specializare a avocaţilor şi colaboratorilor noştri. Faptul că cea mai mare parte a acestora ne-au recomandat altor clienţi este cea mai mare realizare a firmei noastre şi cea mai mare mulţumire în calitate de avocat.

În materia dreptului penal am asistat:

  • persoane acuzate de infracţiuni de corupţie sau fapte asimilate acestor infracţiuni (abuz în serviciu, dare şi luare de mită, trafic sau cumpărare de influenţă etc.)
  • persoane acuzate de infracţiuni de natură economică (evaziune fiscală, înşelăciune în contracte, infracţiuni la legea cecului, delapidare, destiune frauduloasă etc.)
  • persoane acuzate de infracţiuni informatice, trafic de droguri sau crimă organizată
  • clienţi acuzaţi pentru infracţiuni de ucidere din culpă sau infracţiuni rutiere
  • părţile vătămate ale unor accidente de circulaţie.

Am oferit şi oferim în continuare consultanţă permanentă:

  • unor companii multinaţionale din domeniul IT
  • unor companii de consultanţă financiară şi de afaceri
  • unor firme cu activitate în domeniul informatic
  • unor companii care dezvoltă sisteme de joc online
  • unor companii cu afaceri în domeniul industriei energetice, al industriei textile ori având activităţi de construcţii.

Am înregistrat brevete şi mărci şi am creat un sistem de protecţie a proprietăţii intelectuale şi industriale pentru companii din domeniul IT.

Am oferit consultanţă şi am reprezentat clienţi în cadrul unor multiple proceduri de insolvenţă şi faliment, în cursul cărora am încercat să protejăm interesele legale ale clienţilor noştri, indiferent că avea calitatea de debitor, creditor sau chiar lichidator judiciar în cadrul acestor proceduri.

În materia dreptului penal al afacerilor, am asistat şi consiliat clienţi persoane juridice în organizarea activităţii lor în condiţii de legalitate certă pentru crearea unor proceduri interne care să prevină comiterea unor infracţiuni de către angajaţi sau colaboratori în domenii de risc, precum activitatea online ori activitate de consultanţă financiară. Am oferit asistenţă şi consultanţă la înfiinţarea unor companii off-shore pentru desfăşurarea în deplină legalitate a unor activităţi în domeniul jocurilor de noroc online.

În procedurile în faţa CEDO, reprezentăm zeci de clienţi victime ale unor încălcări ale drepturilor lor fundamentale de la foşti euro-parlamentari condamnaţi penal de instanţele române până la jurnalişti a căror libertate de exprimare a fost afectată de hotărâri judecătoreşti pronunţate împotriva lor. Am formulat plângeri în faţa CEDO pentru o mulţime de violări ale dreptului la un proces echitabil, ale dreptului de proprietate, ale dreptului la liberă asociere, ale dreptului la viaţă privată ori a altor drepturi şi libertăţi fundamentale.

În domeniul imobiliar, am asistat companii străine în dezvoltarea unor proiecte imobiliare importante.