CJUE. Dreptul la compensaţii pentru întârzierea zborului în cazul unei greve spontane a angajaţiilor compeniei aeriene.

În cauzele conexate C‑195/17, C‑197/17-C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17-C‑286/17 și C‑290/17-C‑292/17 împotriva TUIfly GMBH, cererile privesc interpretarea articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91.

Aceste cereri au fost formulate în cadrul unor litigii între unii pasageri și TUIfly GmbH, un operator de transport aerian, în legătură cu refuzul acestuia din urmă de a‑i despăgubi pe pasagerii respectivi, ale căror zboruri au suferit o întârziere semnificativă sau au fost anulate.

Toate aceste zboruri fie au fost anulate, fie au avut o întârziere de trei ore sau mai mult la sosire, din cauza unui număr deosebit de ridicat de absențe justificate de motive medicale în rândul personalului TUIfly, ca urmare a comunicării, la 30 septembrie 2016, de către conducerea acestui transportator aerian către personalul său a planurilor de restructurare a întreprinderii.

Ținând seama de această situație pe care a calificat‑o drept „împrejurare excepțională” în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004, TUIfly a refuzat să plătească reclamanților din litigiul principal compensația prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) și la articolul 7 din Regulamentul nr. 261/2004, astfel cum au fost acestea interpretate de Curte.

Curtea a decis faptul că Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, citit în lumina considerentului (14) al acestuia, trebuie să fie interpretat în sensul că absența spontană a unei părți semnificative a personalului navigant („grevă spontană”), precum cea în discuție în cauzele principale, care își are originea în anunțul‑surpriză al unui operator efectiv de transport aerian cu privire la o restructurare a întreprinderii, ca urmare a unui apel care nu a fost lansat de reprezentanții lucrătorilor întreprinderii, ci în mod spontan chiar de către lucrătorii care au intrat în concediu medical, nu se încadrează în sfera noțiunii „împrejurări excepționale” în sensul acestei dispoziții.