Real estate

Real estate

Firma noastră reprezintă clienţi semnificative, care dezvoltă între cele mai importante proiecte imobiliare din Cluj, pentru toate aspectele juridice care ţin de activitatea lor, de la eventualele litigii de urbanism şi până la eventuale litigii legate de transferul proprietăţii. Asigurăm de asemenea consultanţă privitoare la încheierea contractelor necesare dezvoltării unor ansambluri imobiliare, verificarea sitauţiei juridice a bunurilor etc.