Corporate și insolvență

Corporate și insolvență

Societatea noastră are în palmares un număr ridicat de societăţi comerciale, multinaţionale sau chiar internaţionale. În consecinţă, de-a lungul timpulului a oferit consiliere juridică în orice problemă juridică de tip corporate, precum negocieri, tranzacţii sau achiziţii, publice sau private.

Serviciile noatre în această materie constau atât în consultanţă juridică sub forma redactării unor acte societare sau contracte (execuţie lucrări, antrepriză, prestări servicii, etc) cât şi sub forma reprezentării intereselor clienţilor în diverse litigii comerciale născute din raporturile juridice pe care le au clienţii cu societăţi terţe.

Totodată, activitatea noastră vizează și acordarea de consultanță juridică în aspecte care privesc dreptul concureței, atât în vederea preîntâmpinării eventualelor sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței prin efectuarea auditului legal, cât și subsecvent aplicării unor sancțiuni, prin reprezentarea în fața instanțeor de judecată în etapa contestării deciziilor de sancționare.

În domeniul insolvenţei şi a falimentului, societatea noastră se bucură de obţinerea unor rezultate deosebite în susţinerea intereselor creditorilor, dar şi în sprijinul oferit societăţilor debitoare, prin asistarea permanentă în procedura concursuală.

Activitatea noastră în domeniul insolvenţei şi a falimentului se concretizează atât în redactarea unor acte juridice, precum poziţii procesuale, contestaţii, plan de reorganizare, etc. cât şi în asistarea creditorilor în procedură în vederea recuperării creanţe cu care aceştia sunt înscrişi la masa credală.

Expertiza noastră în materie de insolvență vizeazădeopotrivă insolvența persoanelor juridice, cât și insolvența persoanelor fizice persoanelor fizice.