CEDO. Din nou despre mandatele de aducere

În cauza Tiba c. România, la 13 decembrie 2016, CEDO s-a pronunţat din nou asupra compatibilităţii procedurii mandatului de aducere cu prevederile art. 5 din Convenţie care garantează oricărei persoane dreptul la libertate şi siguranţă. În speţă, reclamantul a fost ridicat de organele de poliţie la ora 8.00, în temeiul unui mandat de aducere şi prezentat în faţa unui procuror DNA care, după audierea sa începută în jurul orei 14, a dispis la ora 17.10 reţinerea reclamantului pentru 24 de ore. În tot acest timp, reclamantul s-a aflat sub controlul poliţiştilor, fiind în imposibilitate de a pleca sau de a părăsi sediul parchetului. În consecinţă, Curtea a constatat că reclamantul a fost lipsit de libertate începând cu ora 8.00.

În analiza legalităţii acestei privări de libertate prin raportare la dreptul intern aplicabil, Curtea a constatat că prevederile legale au fost flagrant încălcate de către procuror cu ocazia emiterii mandatului de aducere. Curtea a observat că legea internă permite emiterea unui mandat de aducere fără citarea prealabilă a unei persoane, doar în circumstanţe excepţionale, care trebuie motivate pe larg în cuprinsul mandatului. Or, în speţă, nu a existat niciun fel de motivare, procurorul mărginindu-se să reia textul legal. În consecinţă, s-a constatat că privarea de libertate nu a fost prevăzută de lege şi, în consecinţă, a existat o violare a art. 5 din Convenţie.

Textul hotărârii în limba engleză este disponibil la http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169479