CEDO despre controlul instanţei supreme asupra deciziilor în materie disciplinară al CSM

Prin hotărârile pronunţate în 21 iunie 2016 în afacerile Ramos Nunes de Carvalho E Sá c. Portugalia şi Tato Marinho Dos Santos Costa Alves Dos Santos şi Figueiredo c. Portugalia, privitoare la o procedură discplinară similară din punct de vedere al legislaţiei aplicabile cu cea română, CEDO a stabilit că sunt încălcate prevederile art. 6 din Convenţie. În principal, s-a constatat că, în condiţiile în care CSM-ul este departe de a fi o instanţă independentă şi imparţială în materie disciplinară, era necesar ca instanţa de judecată competentă să judece recursul contra hotărârii CSM să aibă competenţa de a se pronunţa şi asupra aspectelor de fapt, nu doar a celor de drept. În egală măsură, s-a consider că procedura este inechitabilă întrucât instanţa supremă nu avea posibilitatea legală de administrare a probei testimonială pentru a reaprecia starea de fapt reţinută de CSM.

Textul integral al celor două hotărâri este disponibil la http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163824 şi http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163823.