CEDO. Angajatorul are dreptul să supravegheze comunicaţiile personale ale angajatului

Prin hotărârea Bărbulescu c. România, pronunţată astăzi, Curtea europeană a drepturilor omului a respins o plângere ce viza dreptul la viaţă privată şi inviolabilitatea corespondenţei. Reclamantul a fost concediat pe motiv că, în timpul de lucru, a avut comunicaţii cu caracter personal pe Yahoo Messenger. Instanţele naţionale, în faţa cărora s-au depus convorbirile repective, au respins plângerea contra deciziei de concediere. Sesizată cu o plângere privind art. 8 din Convenţie, CEDO a respins plângerea şi a stabilit că angajatorul are dreptul de a supraveghea comunicaţii personale ale angajatului în timpul de lucru.

Hotarârea integrală în limba engleză este disponibilă la http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159906