CEDO. Administrarea echitabilă a probelor. Tău c. România

Printr-o hotărâre din 23 iulie 2019, CEDO a admis plângerea dlui. Tău contra statului român, având că obiect violarea art. 6 din Convenţie privitoare la dreptul la un proces echitabil.

În speţă, dl. Tău a fost acuzat de trafic internaţional de droguri şi trimis în judecată alături de alte 25 de persoane. Potrivit rechizitoriului acuzaţia îndreptată împotriva sa – anume că la domiciliul său s-ar fi ambalat droguri – era susţinută de declaraţia unui agent sub acoperire, martor cu identitate atribuită în dosar, de declaraţia altui martor şi a unui coinculpat. În faza de fond a dosarului, martorul sub acoperire nu a mai menţionat numele dlui. Tău deloc şi nu a făcut niciun fel de referire la el. Celălalt martor nu a mai fost audiat, întrucât nu s-a prezentat la citarea sa în faţa instanţei. Folosindu-se doar de probele din urmărire penală, Tribunalul Bucureşti l-a condamant pe dl. Tău la 16 ani de închisoare. Curtea de Apel a redus pedeapsa la 8 ani, fără a face vreo menţiune la probaţiune, iar ICCJ a respins recursul. Dl. Tău a fost eliberat condiţional imediat după pronunţarea deciziei din recurs, fiind arestat pe toată durată prcedurii.

Prin hotărârea sa de astăzi, CEDO a constatat după o procedură care a durat 12 ani, că dlui. Tău i s-a încălcat dreptul la administrarea echitabilă a probelor, constatând că niciuna dintre probele incriminatorii nu a fost administrată în faţa instanţei. Curtea a constat că statul român nu a depus eforturi suficiente pentru a asigura audierea martorului acuzării, că nu a făcut niciun efort pentru a explica diferenţele dintre declaraţiile agentului sub acoperire şi că nu a compensat în niciun fel imposibilitatea dlui. Tău de a se apăra faţă de declaraţiile din faza de urmărire penală.

Reclamantul a fost asistat în faţa CEDO de avocaţi din cadrul Chiriţă şi asociaţii, coordonaţi de dna. Bianca Pantea. Textul integral al hotărârii este disponibil la http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194736

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *