CEDO. Acţiunea în răspundere delictuală este un remediu eficace cu privire la durata nerezonabilă a procedurii

În hotărârea Brudan c. România din 10 aprilie 2018, CEDO a discutat, plecând de la concluziile din hotărârea Vlad şi alţii c. România, dacă în România există sau nu un remediu eficace împotriva duratei excesive a procedurilor disponibil persoanei care pretinde că este victimă a violării dreptului său la o durată rezonabilă a procedurii.

În speţă, reclamantul a fost inculpat într-un dosar penal finalizat la 14 ani de la data inculpării sale. Curtea a constatat violarea art. 6 privind durata excesivă a procedurii şi, în egală măsură, a art. 13 din Convenţie constatând că, la momentul evenimentelor, reclamantul nu avea la dispoziţie în dreptul intern niciun remediu împotriva duratei excesive a procedurii la care a fost parte.

Totuşi, Curtea europeană a constatat că, cel puţin începând cu data de 22 martie 2015 când ICCJ a admis o acţiune în răspundere civilă delictuală împotriva statului pentru violarea dreptului la o durată rezonabilă a procedurii, România cunoaşte un astfel de remediu. Procedura nu avea un grad de certitudine juridică suficientă anterior acestei date, de aceea reclamantul nu a putut să uzeze de ea, dar după acea dată Curtea consideră că orice persoană aflată sub jurisdicţia România care pretinde că a fost sau este parte la o procedură cu o durată excesivă poate formula o acţiune în răspundere delituală împotriva statului.