CEDO. Accesarea conturilor bancare ale unui avocat de către organele fiscale este o ingerinţă în dreptul acestuia la secretul profesional

Prin hotărârârea din 1 decembrie 2015 în cauza Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portugaia, CEDO a stabilit că accesarea conturilor bancare ale unui avocat constituie o ingerinţă în dreptul acestuia la viaţă privată, întrucât vizează secretul profesional. În speţă, Curtea a constatat că procedura prin care a fost ridicat secretul profesional şi s-au accesat datele privind conturile bancare ale avocatului s-a derulat fără ca acesta să participe la procedură, fără a-şi putea prezenta poziţia şi fără a putea să se opună acestei proceduri. În egală măsură, Curtea constată că Baroul de avocaţi nu a fost consultat în cursul procedurii. În lipsa oricăror garanţii procedurale şi în lipsa unui control judiciar efectiv al procedurii de ridicare a secretului profesional, Curtea a considerat că art. 8 a fost violat, întrucât autorităţile nu au păstrat un just echilibru între interesele generale ale societăţii şi necesitatea protecţiei dreptului reclamantului la viaţă privată.

Textul integral al hotărârii este disponibil la http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158949.