CCR şi rapoartele ANAF.

Marţi, 29 ianuarie 2019, Curtea Constituţională a României a pronunţat o decizie de neconstituţionalitate cu privire la o serie de prevederi cuprinse în vechiul, precum şi în noul Cod de procedură fiscală.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, a decis cu unanimitate următoarele:

„1. Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art.233/1 alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 şi ale art. 350 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 sunt neconstituţionale.

  1. Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma ‘care constituie mijloace de probă’ din cuprinsul art. 233/1 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 cu referire la alin. (2) şi (3) din acelaşi articol este neconstituţională.
  2. Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma ‘care constituie mijloace de probă’ din cuprinsul art. 350 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 cu referire la alin. (1) din acelaşi articol este neconstituţională.”

Potrivit normelor declarate neconstituţionale, organele de urmărire penală, aveau posibilitatea de a desemna personal ANAF în vederea efectuării unor controale fiscale, rezultatul acestor controale fiind consemnat într-un proces verbal care constituia mijloc de probă în cadrul proceselor penale.

Practic, legislaţia declarată neconstituţională permitea până la pronunţarea acestei decizii, ca reprezentanţi ai părţii civile (ANAF) din eventualele dosare ce vizau infracţiuni de evaziune fiscală ori asimilate acestora, să efectueze acte de urmărire penală şi să administreze probele în cauză.

Apreciem soluţia Curţii ca fiind una în acord cu principiile procesului penal, care presupun administrarea probatoriului în mod loial, atât în favoarea cât şi în defavoarea persoanelor cercetate. Or, în lumina legislaţiei declarate neconstituţionale, exista o prezumţie cu privire la o potenţială lipsă de obiectivitate în sarcina organelor fiscale care reprezentau atât procurorul, teoretic imparţial, cât şi partea civilă, în acelaşi proces penal.