Calitatea de reprezentant a administratorului judiciar în promovarea acţiunilor societăţii debitoare anterior ridicării dreptului de administrare

Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 85/2006, conţinutul acestora fiind preluat şi în reglementarea Legii nr. 85/2014 în cuprinsul art. 58, printre principalele atribuţii ale administratorului judiciar figurează şi aceea de a încasa creanţele şi de a urmări încasarea creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii, precum şi de a formula şi susţine acţiunile în pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului.

În speţă, a fost solicitată pe calea procedurii asigurării de dovezi efectuarea unei expertize pentru a fi constatată starea lucrărilor de construcţii realizate de către reclamantă în favoarea pârâtei în baza unui contract de achiziţii publice.

Pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant a administratorului judiciar susţinând că acţiunea trebuia promovată de reclamantă prin administrator special şi nu prin administrator judiciar întrucât nu s-a ridicat dreptul de administrare, iar din analiza dispoziţiilor art. 18 şi a art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006 se desprinde concluzia că numai administratorul îl poate reprezenta pe debitor.

Prin Încheierea din data de 17.02.2015, Judecătoria Cluj-Napoca a respins excepţia invocată de către pârâtă şi a reţinut că împrejurarea că există un administrator special şi că societăţii debitoare nu i s-a ridicat dreptul de administrare, nu exclude posibilitatea administratorului judiciar de a exercita atribuţiile prevăziute la art. 20 din Legea nr. 85/2006. Totodată, instanţa a precizat că legea nu prevede în mod expres suspendarea atribuţiilor administratorului judiciar pentru perioada anterioară ridicării dreptului de administrare, motiv pentru care poate coexista exercitarea atribuţiilor administratorului judiciar cu exercitarea atribuţiilor administratorului special.