Aspecte procedurale privind creanţa sub condiţie suspensivă în procedura insolvenţei

Potrivit art. 64 din Legea 85/2006 dar şi a art. 102 alin (5) din Legea nr. 85/2014, titularii creanţelor sub condiţie suspensivă la data deschiderii procedurii au drept de vot numai după îndeplinirea condiţiei respective.
În speţă, creditorul a formulat apel împotriva sentinţei având ca obiect contestaţie împotriva măsurilor administratorului judiciar, în temeiul art. 21 alin (2) din Legea nr. 85/2006 (aplicabilă în speţă). Motivul a fost determinat de faptul că măsura administratorului de a nu lua în considerare suma cerută ca şi creanţă pentru care se deţine drept de vot este nelegală, solicitându-se totodată obligarea la înscrierea în tabelul definitiv ca şi creanţă pură şi simplă. Măsura administratorului judiciar contestată în condiţiile arătate a fost luată în cadrul şedinţei privind votul asupra planului de reorganizare.
Prin Decizia nr. 7/2016 a Curtii de Apel Cluj, s-a reţinut că creditorul apelant nu a formulat contestaţii nici împotriva tabelului preliminar şi nici împotriva tabelului definitiv în care creanţa sa a fost înscrisă ca o creanţă sub condiţie suspensivă. Prin urmare, tabelul definitiv de creanţe al debitoarei fiind întocmit şi publicat în BPI împotriva acestuia, apelanta avea deschisă calea contestaţiei.
De asemenea, instanţa a apreciat că în prezenta contestaţie la măsura administratorului judiciar, a fost ocolită practic calea legală a contestaţiei la tabelul preliminar şi mai apoi, la cel definitiv, în contextul în care apelanta a susţinut faptul că acea condiţie suspensivă ar fi fost îndeplinită chiar anterior definitivării tabelului de creanţe.
Astfel, Curtea arată că modificarea tabelului definitiv de creanţe este posibilă doar în condiţiile art.75 alin (1) din Legea nr.85/2006, iar în prezenta cauză nu sunt îndeplinite condiţiile textului legal sus menţionat. De aceea, câtă vreme nu există o contestaţie formulată în condiţiile legii la tabelul definitiv, iar creanţa ce a fost înscrisă sub condiţie suspensivă în tabelul definitiv nu poate fi modificată pe calea contestaţiei formulate în baza art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006, sunt nerelavante orice alte susţineri privind comunicarea către administratorul judiciar a intenţiei de rezoluţiune a contractului (condiţia suspensivă în speţă fiind reprezentată de suma solicitată cu titlu de clauză penală şi care ar fi activată tocmai în ipoteza declaraţiei de rezoluţiune a contractului).