Arestul la domiciliu în cameră preliminară şi în judecata în primă instanţă este neconstituţional

La data de 7 mai 2015, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 222 din Codul de procedură penală, stabilind că acest text legal este contrar Legii fundamentale. În considerentele deciziei, la pct. 26, CCR a reţinut că normele procesual penale ale art. 222 cu denumirea marginală “Durata arestului la domiciliu”, prin faptul că nu reglementează nici termenele pentru care poate fi dispusă şi nici durata maximă a acestei măsuri în procedura de cameră preliminară şi de judecată în primă instanţă, sunt neconstituţionale, de vreme ce organele judiciare pot dispune măsura arestului la domiciliu pentru perioade nelimitate de timp, pe cale de consecinţă fiind restrâns, în mod nelimitat temporal, exerciţiul drepturilor şi libertăţilor fundamentale vizate de conţinutul acestei măsuri. Aşa încât, potrivit standardelor de constituţionalitate anterior arătate, Curtea constată că o asemenea restrângere este neconstituţională, întrucât încalcă principiul proporţionalităţii, afectând substanţa drepturilor fundamentale vizate, nerezumându-se la restrângerea exerciţiului acestora.

În ceea ce priveşte efectele deciziei de neconstituţionalitate, prevederile art. 147 alin. 1 din Constituţie sunt clare, în sensul în care Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

Pentru a nu lăsa loc de interpretări în privinţa efectelor hotărârii pronunţate, CCR a statuat la pct. 30 al deciziei că remedierea deficienţei de reglementare constatate prin prezenta decizie până la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, determină înlăturarea viciului de neconstituţionalitate şi menţinerea în fondul activ al legislaţiei a dispoziţiilor art. 222 din Codul de procedură penală, împreună cu corectivele aduse în sensul arătat prin prezenta decizie.

Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial din 12 iunie 2015 iar până la această dată articolul declarat neconstituţional nu a fost modificat de legiutor, nerespectându-se îndrumările date de Curtea Constituţională. În aceste condiţii, prevederile art. 222 C.proc.pen. sunt în prezent suspendate de drept, adică nu mai produc temporar efecte juridice. Pe cale de consecinţă, în opinia noastră, măsura arestului la domiciliu nu se mai poate dispune ori menţine în faza de cameră preliminară sau în faza de judecată întrucât se situează în afara cadrului legal.