Aproape 300.000 euro daune stabilite de CEDO ca urmare a unor percheziţii în forţă ale poliţiei

În hotărârea Amarandei şi alţii, pronunţată astăzi, CEDO a fost sesizată cu o plângere privitoare la condiţiile în care autorităţile de forţă ale statului român au percheziţionat localuri ale organizaţiei MISA în 2004. Curtea a constatat că:

  • utilizarea a zeci de poliţişti inarmaţi pentru efectuarea percheziţiei, rupând uşile şi punând la pământ sub ameninţarea armelor reclamanţii (cea mai mare parte femei tinere) în condiţiile în care era greu ca aceste persoane să fie suspectate de acţiuni violente reprezintă un tratament inuman şi degradant, care ulterior a fost muşamalizat de procurori militari şi civile. De aceea, s-a constatat o violare a art. 3 din Convenţie atât sub aspect material, cât şi procedural.
  • reţinerea timp de 9 ore pe holurile poliţiei a persoanelor ridicate în cursul percheziţiei reprezintă o privare de libertate care nu era prevazută de lege, fiind contrară art. 5 din Convenţie.
  • ridicarea în cursul percheziţiei şi a altor obiecte decât cele menţionate expres în autorizaţia emisă de judecătorul competent contravine prevederilor art. 8 din Convenţie.

Pentru toate aceste fapte de arme ale Ministerului Public, acoperit de instanţele de judecată, statul român va plăti aproape 300.000 euro despăgubiri reclamanţilor. Textul integral al hotărârii este disponibil in limba franceză la http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162205