Anulare decizie de impunere. Cabinet medical.

Prin sentința civilă nr. 7 din data de 10.01.2019, Tribunalul Sălaj a admis contestația împotriva unei decizii de impunere prin care ANAF-AJFP  Sălaj, a considerat nedeductibile cheltuielile realizate de către un cabinet medical pe perioada 2010-2014 cu lucrările protetice efectuate de un laborator de tehnică dentară în favoarea CMI-ului, procedând pe cale de consecinţă la majorarea bazei impozabile.

În motivarea reținută de ANAF, se aprecia că aceste cheltuieli nu ar fi fost realizate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării de venituri, susținându-se inclusiv faptul că pe facturile fiscale emise de Laboratorul de tehnică dentară, ar fi trebuit să se menționeze numele beneficiarului final și datele acestuia de identificare (în speță pacienții). Absurdul ipotezei propuse de către Finanțe consta de fapt, în refuzul acestuia de a considera deductibile niște cheltuieli realizate de CMI, cu servicii prestate de terți, care erau absolut necesare pentru însăşi derularea activităţii de stomatolog în cazul pacienţilor care au nevoie de astfel de lucrări și care nu putea fi desfășurată altfel în lipsa serviciilor unui tehnician dentar.

Instanța a dispus anularea deciziei de impunere pentru sumele stabilite suplimentar de către ANAF,  cu titlu de impozit de venit și contribuții de asigurări sociale, precum și anularea deciziei privind obligațiile fiscale accesorii, calculate retroactiv în sarcina contribuabilului.

 

Soluția pronunțată este una extrem de importantă în condițiile în care admiterea ipotezei avansate de către ANAF, extrem de periculoasă, ar fi dus în timp la împiedicarea a Cabinetelor medicale individuale de a-și desfășura activitatea în condiții de profitabilitate, majorându-se cheltuielile cu impozitul pe venit și contribuții de asigurări sociale, în lipsa asigurării deductibilității cheltuielilor cu materiile prime și serviciile executate de terți, necesare derulării obiectului de activitate. Cabinetul medical a fost reprezentat de echipă de avocaţi din cadrul Chiriţă şi asociaţii coordonată de Raluca Colcieri.