Angajarea răspunderii civile delictuale a unei bănci partenere la Programul naţional de susţinere a IMM-urilor. Obligaţia de plată a prejudiciului provocat societăţii de tip IMM.

Prin Decizia nr. 208/2013 pronunţată de Tribunalul specializat Mureş, rămasă definitivă odată cu Decizia nr. 1380/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a constatat că banca MKB Romexterra a prejudiciat societatea de tip IMM care a participat la Programul naţional de sprjinire a IMM-urilor şi banca pârâtă a fost obligată la repararea prejudiciului provocat.

În fapt, societatea reclamantă a participat la Programul naţional de sprijinire a IMM-urilor şi a fost declarată eligibilă astfel cum reiese din datele publicate pe site-ul ministerului  care a coordonat programul.

Ulterior acestei etape comunicările privind stadiul Programului s-au realizat cu banca şi nu cu societatea participantă. Totodată, reprezentanţii societăţii au parcurs în continuare paşii programului respectiv au consemnat într-un cont la bancă suma impusă pentru a beneficia de creditul pentru modernizare şi re-tehnologizare aferent programului.

În egală măsură, ministerul a virat creditul pentru societate în conturile băncii, aspect care nu a fost comunicat de către MKB Romexterra societăţii reclamante.

Ulterior, printr-o adresă banca a comunicat societăţii că nu beneiciază de credit întrucât nu îndeplineşte condiţiile impuse de bancă.

În acţiunea introdusă în faţa Tribunalului specializat Mureş societatea a cerut să se constate că MKB Romexterra i-a provocat un prejudiciu prin acţiuni ilicite constând în esenţă în faptul că nu a respectat o serie de obligaţii impuse de Ordinul nr. 586/2007 care reglementa substanţial şi procedural programul.

Banca s-a apărat invocând pe de o parte prescripţia dreptului material la acţiune şi, pe de altă parte, faptul că acordarea creditului reprezintă prerogativa exclsuivă a băncii şi nu poate fi cenzurată.

Instanţele care au soluţionat litigiul au constatat în primul rând faptul că prescripţia nu a intervenit cât timp comunicarea către societate nu a avut loc şi, pe fondul acţiunii, s-a concluzionat că dreptul de a acorda creditul nu este prerogativa exclusivă a băncii care trebuie să se supună reglementărilor legale, în acest caz Ordinului nr. 586/2007.

În acest sens, s-a constatat că banca răspunde delictual pentru exercitarea abuzivă a drepturilor sale şi respectiv pentru încălcarea obligaţiilor legale.