Activitatea cabinetelor stomatologice după încetarea stării de urgenţă

Activitatea cabinetelor stomatologice după încetarea stării de urgenţă

Este cunoscut deja că începând cu data de 15 mai 2020, va fi reluată printre altele și activitatea cabinetelor stomatologice. Cu toate acestea, astăzi încă nu știm ce măsuri legislative vor fi adoptate în concret, dacă este vorba despre o stare de alertă sau nu, dacă se vor restrânge anumite drepturi sau nu, sau care sunt condițiile efective în care vor fi reluate anumite activități.

Totuși, ieri, data de 11 mai 2020, Ministerul Sănătății a decis publicarea unui Ordin, respectiv nr. 767/2020, prin care a stabilit condițiile în care vor funcționa cabinetele stomatologice pe perioada stării de urgență. Interesant este că la acest moment mai sunt mai puțin de 3 zile de stare de urgență, astfel cum a fost decretată și prelungită de către Președintele României.

Dincolo de faptul că publicarea acestui ordin la acest moment este una perfect blamabilă, Ministerul Sănătății nemanifestând diligența necesară pentru a informa mai devreme cabinetele stomatologice despre condițiile în care aceștia își puteau desfășura activitatea pe perioada stării de urgență, se pune problema aplicării în timp a acestor prevederi.

Conform art. 11 alin 1 din Legea nr. 24/2000, actele normative, printre care se află și ordinele ministerelor de resort, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și produc efecte juridice de la publicare. Asta înseamnă că și în cazul Ordinului nr. 767/2020 emis de Ministerul Sănătății, efectele se vor produce de la publicare adică în intervalu 11-14 mai 2020.

Trebuie însă avut în vedere că una din condițiile stabilite de acest act normativ se referă la faptul că în perioada stării de urgență sunt permise doar câteva tipuri de activități, respectiv intervențiile stomatologice de urgență, fiind necesar triajul pacienților și luarea unor măsuri de prevenție stabilite in extenso de anexele la ordin.

Totuși, ce ar trebui avut în vedere de către stomatologi este că potrivit Anexei nr. 1 la Ordin, Cabinetele stomatologice, private şi publice, inclusiv cabinetele şcolare şi studenţeşti şi cele din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cu excepţia cabinetelor stomatologice care funcţionează în structurile de primire urgenţă UPU din cadrul spitalelor regionale şi judeţene de urgenţă, pot efectua intervenţii stomatologice de urgenţă, pe durata cât este instituită starea de urgenţă, numai după aprobarea/avizarea temporară emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de către colegiul teritorial din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR) pe raza cărora se află cabinetul stomatologic care să certifice respectarea măsurilor suplimentare pentru prevenirea şi limitarea infecţiei cu SARS-COV-2 privind:

a) dotarea cabinetelor cu echipamente speciale de protecţie;

b) dotarea cabinetului cu substanţe dezinfectante;

c) dotarea minimă obligatorie prevăzută pentru cabinetele stomatologice;

d) structura funcţională: cabinetul stomatologic va avea în componenţa minimă sală de aşteptare, grup sanitar, spaţii de depozitare şi cabinet stomatologic propriu-zis, în care se desfăşoară activităţile de diagnostic clinic şi terapeutic.

Or, cert este că în perioada stării de urgență, adică timp de aproape 60 de zile, cabinetele stomatologice care au realizat intervenții de urgență pacienților, nu au făcut-o cu aprobarea prealabilă de către DSP și CMSR, de vreme ce acest act normativ nu a fost adus la cunoștință în timp util.

Evident că o astfel de reglementare era necesară pentru a evita răspândirea pandemiei cu virusul SARS-Cov 2, fiind deosebit de regretabilă întârzierea organelor centrale în adoptarea măsurilor necesare. În orice caz, suntem de părere că nu poate fi reproșat nimic din punct de vedere legal cabinetelor stomatologice care au desfășurat activitate în perioada stării de urgență tocmai în raport de aplicarea ratione temporis a ordinului recent publicat.

Pe de altă parte, este însă perfect posibil ca scopul publicării acestui act normativ la acest moment să fie acela de a justifica o eventuală prelungire a condițiilor în care pot funcționa cabinetele stomatologice începând cu data de 15 mai. Mai cu seamă, chiar dacă ( probabil) nu se va restrânge activitatea cabinetelor doar la urgențele medicale, este perfect posibil să fie aplicabile în continuare măsurile legate prevenție și triajul pacienților.

În consecință, recomandarea noastră pentru cabinetele stomatologice este de a urmări la zi reglementările ce urmează a fi adoptate și publicate în perioada ce urmează.

avocat Raluca Colcieri

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *