Acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă

În data de 25 martie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (în continuare CSU).

Astfel, operatorii economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, pot obţine, la cerere, eliberarea de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, a CSU. Eliberarea certificatelor de situaţii de urgenţă de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediullui de Afaceri se face doar pe perioada stării de urgenţă în România.

Acesta poate fi folosit atât în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin (detalii aici) , amânarea la plată pentru serviciile de utilități, electricitate, gaza naturale, apă, servicii telefonice și de internet, chirie pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare în condiţiile arătate aici cât şi în relaţiile cu partenerii comerciali.

Certificatele de situaţie de urgenţă sunt emise în două forme, însă un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip:

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate. Astfel, această formă se va aplica companiilor afectate ca urmare a suspendării activităţii prin dispoziţiile Ordonanţei Militare nr. 1/2020 precum cele care au ca obiect de activitate circumscris domeniului HoReCa, jocuri de noroc, tratamente balneare şi îngrijire personală, organizatori de evenimente (art. 1 şi 2 din Ordnonanţa Militară nr. 1/2020 comentată aici).

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, fiind însoţită de următoarele informaţii şi documente:

A) datele de identificare;

b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. Modelul declaraţiei pe propria răspundere va fi postat pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Solicitanţii care nu sunt înregistraţi la oficiul registrului comerţului au obligaţia, suplimentar, să depună documente privind autorizarea activităţii.

Toate aceste documente se vor încărca în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deţinător de semnătură electronică.

Astfel, în situaţia în care reprezentantul legal al solicitantului nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Societatea noastră deţine semnătură electronică şi poate sprijini clienţii în depunerea acestor documente.

Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării şi sunt valabile fără semnătură şi ştampilă.

Verificarea certificatelor se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr, însă în cadrul acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei pe propria răspundere de către solicitanţi. În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obţinerea CSU cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competenţelor.

Platforma electronică http://prevenire.gov.ro/ va deveni funcţională în termen de 5 zile de la publicarea ărezentului Ordin în Monitorul Oficial.

Anamaria Bota

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *