9 ore de aşteptat pe hol la DNA constituie privare de libertate. Contrară Convenţiei.

Prin hotărârea Popoviciu c. României pronunţată astăzi, 1 martie 2015, CEDO a stabilit că cele 9 ore pe care reclamantul le-a petrecut pe holurile DNA între momentul în care a fost dus cu mandat de aducere şi momentul la care a fost reţinut constituie o privare de libertate, contrară prevederilor art. 5 paragraful 1 din Convenţie. Curtea europeană a considerat că, deşi reclamantul nu a fost încătuşat şi nici închis în vreo celulă, este nerealistic să considerăm că acesta era liber să părăsească sediul DNA fără consecinţe, cu atât mult cu cât a fost în permanenţă însoţit de poliţişti. Întrucât nu există nicio justificare pentru care reclamantului nu i s-au adus la cunoştinţă învinuirile şi nu a fost reţinut la momentul la care a ajuns la sediul parchetului, Curtea a considerat că a existat o violare a dreptului său la libertate.

Textul integral al hotărârii CEDO este disponibil în limba engleză la http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160997.